©2014-2020, SỞ XÂY DỰNG NINH BÌNH
Địa chỉ:Km số 2 - Đường Trần Hưng Đạo - Phường Đông Thành - Thành phố Ninh Bình
Điện thoại:0303.871.638 - Fax: 0303. 873.260
SĐT Hỗ trợ: 0917519333 (Anh Hồng)